Thông báo

Lưu ý đặt mật khẩu

by Cường Nguyễn -

1. Học sinh phải thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập.
2. Các bạn học sinh nên đặt mật khẩu đơn giản dễ nhớ, để thuận tiện trong giờ kiểm tra (Tránh việc quên mật khẩu, xin lại mật khẩu... tốn rất nhiều thời gian.)
3. Không thay đổi thông tin (họ và tên), khuyến khích thay đổi địa chỉ email.

Hướng dẫn học viên

by Cường Nguyễn -

Hướng dẫn sử dụng cơ bản bằng văn bản     Xem tại đây

--------------

1. Thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập:   xem tại đây

2. Thay đổi địa chỉ email: Xem tại đây

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi quên: Xem tại đây

4.1. Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm: Xem tại đây

4.2.  Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm (máy tính): xem tại đây!

5. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu: Xem tại đây

Giới thiệu về Safe Exam Browser

by Cường Nguyễn -

Safe Exam Browser  (SEB) là một trình duyệt web cho phép tạo ra môi trường thi trực tuyến an toàn trên máy vi tính, bằng cách khóa máy tính vào chế độ kiosk. Nó cung cấp tích hợp với các mã nguồn mở hệ thống quản lý học tập Ilias và Moodle, có thể được sử dụng hầu hết các bài kiểm tra khác dựa trên web hoặc các hệ thống e-learning . . . 

+ ngăn chặn người học copy nội dung bài kiểm tra (không sử dụng chuột phải . . .)

+ Không mở cửa sổ thứ 2 để tra cứu thông tin

+ . . .

Tải tại đây:  Safe Exam Browser 

File cấu hình trang hochoc247.com : Tải file  -- Pass: 12345