Giới thiệu

logo on tap truc tuyen www.hochoc247.com

Hỗ trợ các bạn học sinh tự ôn tập, tự nâng cao kiến thức.

Hỗ trợ quý thầy cô tạo các bài học trực tuyến, bài kiểm tra...

Cùng kết nối, chia sẻ, học hỏi, cùng nhau tiến bộ!


------

Trang Ôn tập trực tuyến (2) được xây dựng bởi

1. Nguyễn Việt Cường - Email:  cl1200311@gmail.com

2. Phạm Long Kiến       - Email: kienvatlymyqui@gmail.com

Giáo viên Trường THPT Mỹ Quý - Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Từ năm 2021, dựa trên mã nguồn mở MOODLE

--------

Trang Ôn tập trực tuyến viết tắt thành OT3

--------


Last modified: Friday, 1 December 2023, 12:51 AM