Thông báo

Giới thiệu về Safe Exam Browser

Giới thiệu về Safe Exam Browser

by Cường Nguyễn -
Number of replies: 0

Safe Exam Browser  (SEB) là một trình duyệt web cho phép tạo ra môi trường thi trực tuyến an toàn trên máy vi tính, bằng cách khóa máy tính vào chế độ kiosk. Nó cung cấp tích hợp với các mã nguồn mở hệ thống quản lý học tập Ilias và Moodle, có thể được sử dụng hầu hết các bài kiểm tra khác dựa trên web hoặc các hệ thống e-learning . . . 

+ ngăn chặn người học copy nội dung bài kiểm tra (không sử dụng chuột phải . . .)

+ Không mở cửa sổ thứ 2 để tra cứu thông tin

+ . . .

Tải tại đây:  Safe Exam Browser 

File cấu hình trang hochoc247.com : Tải file  -- Pass: 12345