Giới thiệu

logo on tap truc tuyen

Hỗ trợ các bạn học sinh tự ôn tập, tự nâng cao kiến thức.

Hỗ trợ quý thầy cô tạo các bài học trực tuyến, bài kiểm tra...

Cùng kết nối, chia sẻ, học hỏi, cùng nhau tiến bộ!


------

Trang Ôn tập trực tuyến (2) được xây dựng bởi

1. Nguyễn Việt Cường - Email:  cl1200311@gmail.com

2. Phạm Long Kiến       - Email: kienvatlymyqui@gmail.com

Giáo viên Trường THPT Mỹ Quý - Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Từ năm 2021, dựa trên mã nguồn mở MOODLE

--------

Nếu bạn thầy thích trang web, bạn có thể hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí để duy trì web!

Cám ơn bạn rất nhiều!


sa

                     TK: 070050722854


momo


   zalopay

Last modified: Sunday, 20 June 2021, 12:54 AM