Thông báo

Hướng dẫn học viên

Hướng dẫn học viên

by Cường Nguyễn -
Number of replies: 0

Hướng dẫn sử dụng cơ bản bằng văn bản     Xem tại đây

--------------

1. Thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập:   xem tại đây

2. Thay đổi địa chỉ email: Xem tại đây

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi quên: Xem tại đây

4.1. Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm: Xem tại đây

4.2.  Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm (máy tính): xem tại đây!

5. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu: Xem tại đây