Thông báo

Lưu ý đặt mật khẩu

Lưu ý đặt mật khẩu

by Cường Nguyễn -
Number of replies: 0

1. Học sinh phải thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập.
2. Các bạn học sinh nên đặt mật khẩu đơn giản dễ nhớ, để thuận tiện trong giờ kiểm tra (Tránh việc quên mật khẩu, xin lại mật khẩu... tốn rất nhiều thời gian.)
3. Không thay đổi thông tin (họ và tên), khuyến khích thay đổi địa chỉ email.